Algemene Voorwaarden

d.d. 5 januari 2023

Workshops, coaching en trainingen

Aankoop, inschrijving, betaling en levering

 • Bij inschrijving voor en volgen van workshops, coaching en/of trainingen verbind u zich aan deze algemene voorwaarden.
 • Inschrijven dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst zal Laura Stutvoet een bevestiging van aanmelding per email sturen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.
 • Deelname aan workshops is pas definitief en gegarandeerd na ontvangen van betaling.
 • Betaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ontvangst van de factuur.
 • Bij verzuim van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld

Annulering en ziekte

 • Als je binnen 7 dagen na je aanmelding annuleert, ontvang je het deelnamebedrag retour, minus € 25,- administratiekosten, mits die annulering meer dan 7 dagen voor aanvang van de activiteit is.
 • Annuleer je je deelname aan een workshop meer dan 7 dagen na aanmelding dan krijg je geen geld terug. Je kunt in overleg een ander jouw plaats laten innemen. Wanneer iemand jouw plaats kan innemen dan ontvang je je inschrijfgeld retour minus € 25 administratiekosten.
 • Afzeggen van een 1-op-1 afspraak, om welke reden dan ook, moet 48 uur van te voren worden gemeld via mail of telefoon. Voor afspraken die <48 uur van te voren worden afgezegd wordt €50,- in rekening gebracht. Afspraken die op tijd door- of namens deelnemer worden afgezegd zijn in te halen.
 • Het bovenstaande geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere overmacht. Indien de kosten van deelname dat rechtvaardigen zou je hiervoor een annuleringsverzekering af kunnen sluiten.
 • Laura Stutvoet behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te verzetten en/of te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Mocht een afspraak of workshop onverhoopt niet door kunnen gaan, zal er een vervangende datum worden gezocht.
 • Bij langdurige uitval graag contact opnemen met Laura Stutvoet voor een passende oplossing.
 • Als de deelnemer te laat aankomt bij een afspraak wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.

Aansprakelijkheid

De workshops en trajecten hebben een educatief karakter en zijn niet bedoeld als preventie of behandeling van lichamelijke of psychische problematiek.

Tijdens de workshops worden zangoefeningen gegeven en kan zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden.

De deelnemer:

 • Aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan;
 • Zal de trainer of assistenten niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
 • Aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de workshops en 1-op1 sessies gegeven worden.
 • Laura Stutvoet is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de deelnemer, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de deelnemer.
 • Deelnemen aan de workshops en 1-op1 sessies is geheel op eigen risico.
 • Schade veroorzaakt door deelnemers en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

Algemeen

 • Laura Stutvoet kan besluiten een deelnemer de toegang tot de workshops te ontzeggen, b.v. bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.
 • Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals, tijden, prijzen e.d.), indien er nog geen overeenkomst is gesloten tussen Laura Stutvoet en deelnemer. Laura Stutvoet behoudt zich bij het afwezig zijn van overeenkomst met deelnemer, het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.
 • Laura Stutvoet behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. De deelnmers zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. De nieuwste versie is altijd terug te vinden op de website.

Online producten

Aankoop, inschrijving, betaling en levering

 • Bij aankoop van de online producten, zoals audiobestanden en -series verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden.
 • De aankoop dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst van de betaling zal Laura Stutvoet een bevestiging van de aankoop per email sturen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.
 • Online producten zijn direct online beschikbaar voor de in de overeenkomst vastgestelde duur.
 • Bij verzuim van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld

Annulering en ziekte

 • Online-producten worden direct geleverd en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.

Eigendom

 • Online diensten zijn eigendom van Laura Stutvoet.
 • Online producten zijn na de aanschaf datum online beschikbaar voor de klant. Het is de klant niet toegestaan om de online aanbod te kopiëren en te verspreiden.
 • Het intellectueel eigendomsrecht voor de online producten berust bij Laura Stutvoet.